Video

Episode 15 Highlights

Niel, Keanno, Raynald, Raymond at Allen, hiningi ang suporta ng mga super fan girls

Niel, Keanno, Raynald, Raymond at Allen, hiningi ang suporta ng mga super fan girls

Superstar Judges, napansin ang ganda ng boses ni Niel

Superstar Judges, napansin ang ganda ng boses ni Niel

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Group 3 Rehearsal

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Group 3 Rehearsal

Gabriel, Isaiah, Russell, Wilbert at Markus, hiningi ang suporta ng mga super fangirls

Gabriel, Isaiah, Russell, Wilbert at Markus, hiningi ang suporta ng mga super fangirls

Superstar Judges, napansin ang galing nina Russell at Markus

Superstar Judges, napansin ang galing nina Russell at Markus

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Group 2 Rehearsal

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Group 2 Rehearsal

Joshua, Henz, Luigi, Joao at Mark, hiningi ang suporta ng mga super fangirls

Joshua, Henz, Luigi, Joao at Mark, hiningi ang suporta ng mga super fangirls

Superstar Judges, napansin ang galing ni Mark at Joao

Superstar Judges, napansin ang galing ni Mark at Joao

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Group 1 Rehearsal

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Group 1 Rehearsal

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Second Performance Mechanics

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Second Performance Mechanics

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Week 7 Recap

Pinoy Boyband Superstar Middle Rounds: Week 7 Recap